Drive In paletni regali

DRIVE IN regali (prolazni regali) su nastali iz potrebe za smještajem velikog broja paleta u ograničenom prostoru. Stepen popunjenosti baterije ovakvih hodnika paletama je oko 90%. Sistem skladištenja paleta je LIFO (last in first out). Prednost ovog sistema je efikasno korišćenje prostora i ovakav tip skladišta se najčešće primenjuje kod preduzeća koje imaju masovnu proizvodnju i kratko zadržavanje robe u magacinu.