Paletni regali serije SUPER 4/5/6

Jedinstven dizajn u svetu

SUPER 4/5/6 serija regala se odlikuje jedinstvenim i patentiranim dizajnom vertikalnog stuba.

za-tekst

Profil stuba je potpuno zatvorenog presjeka – kutijasti oblik. Umjesto perforacije na površini stuba su izvlačenjem formirana ispupčenja za ostvarivanje veze sa drugim elementima. Zahvaljujući mehaničkoj obradi hladnom deformacijom postignuta je povećana čvrstoća ispupčenja za vezu sa horizontalnim nosačima, a jedinstven dizajn poprečnog presjeka omogućio je veliku otpornost prema izvijanju. Imajući u vidu da je materijal od koga se izrađuju elementi ovog sistema poboljšanog kvaliteta, dobijaju se lagani elementi velike nosivosti. Površinska zaštita je izvedena posebnim postupkom toplog cinkovanja, SENDZIMIR.

Sve ovo daje izvanredne karakteristike ovom sistemu.

Jedinstven dizajn ove serije regala se ogleda i u beskonačnoj mogućnosti kombinovanja verikalnih nosača u skupove od po dva ili četiri stuba, po potrebi kao i kačenje horizontalih nosača  po svim pravcima oko stuba.  Ovakvo riješenje daje izrazitu prednost u odnosu na klasične sisteme, naročito kod dizajniranja specifičnih instalacija sa podestima – platformama, kao noseće strukture različitih namjena i kao osnova za nadogradnju po specifičnim zahtjevima i potrebama.

Posebno je je preporučljiv za skladišta u kojima je potrebno održavanje higijene na visokom nivou kao npr. u skladištima farmaceutskih, prehrambenih i sličnih proizvoda, hladnjačama, komorama i mnogim drugim.

Zahvaljujući originalnom riješenju i izvanrednim karakteristikama ovaj regalni sistem našao je široku primjenu i pogodan je za formiranje skladišnih sistema najrazličitih namjena. Pored smanjenja težine konstrukcije i povećanja nosivosti, u poređenju sa klasičnim sistemima, izuzetno je konkurentan i cijenom.

preuzmikatalog