Pokretni polični regali MOBIBASIC

Pokretni polični regali MOBIBASIC predstavljaju još jedan sistem koji štedi prostor u skladištu. Dobijeni su postavljanjem poličnih regala na pokretne platforme (kolica). Pored prostora koji zauzimaju sami regali potreban je još samo jedan hodnik za opsluživanje koji se otvara na željenom mestu pomjeranjem kolica po šinama. Pogon sa ostvaruje ručno, okretanjem volana sa sklopivom ručicom.

Transmisija je ostvarena pomoću vertikalnog vratila i dva para koničnih zupčanika. Konstrukcija platforme je modularna. Takođe je veoma jednostavno i premještanje regala na drugu lokaciju. Šine za kretanje pokretnih regala su niskoprofilne visine 12 mm, posebno konstruisane za ovaj tip regala, i za pod se vezuju anker vijcima. Na pokretnu platformu se montiraju polični regali serije SUPER 1/2/3 ili UNIRACK.

Ovakav tip regala zbog maksimalnog iskorišćenja raspoloživog prostora se primjenjuje u bilbliotekama, arhivama itd..