SUPERBUILD paletni regali

SUPERBUILD serija regala namijenjena je za manje i srednje opterećene regale do max. 10 000 mm visine i 14000 daN po ramu. Stub se izrađuje u tri varijante nosivosti (SB 75, SB 110, SB 145) u obliku Ω profila. Vertikalni ramovi se formiraju vijčanim vezama od standardnih elemenata. Horizontalni nosači (letve) su posebno profilisani, i izrađeni od višeslojnog lima.

Izrađuju se u širokom dijapazonu nosivosti i standardnih dužina. Lako razdvojiva veza između letve i stuba ostvaruje se preko posebno projektovanih zuba i perforacije koji zadovoljavaju najnovije standarde EU (veza u 5 tačaka – tri opterećene na istezanje i dvije na pritisak). Standardna površinska zaštita je cinkovanjem po postupku SENDZIMIR. Letve se standardno plastificiraju u žutu boju RAL 1004 ili po izboru kupca.

preuzmikatalog