Rashladna oprema

Freetechnics Montengro nudi u svojoj ponudi kompletan program rashladne opreme kompanija Martek, Casasola i Tecnodom.

Kompletna ponuda se nalazi na sajtu kompanija, a uz vaše želje i potrebe, iste može implementirati u vašim objektima. Kontaktirajte nas za konsultacije i ponude.

Pogledajte ponudu rashladne opreme kompanije MARTEK ovdje >>>

Ponuda rashladne opreme kompanije CASASOLA može se vidjeti ovdje >>>

Ponuda rashladne opreme kompanije TECNODOM može se vidjeti ovdje >>>